Normativa desfibril·ladors Extremadura

Normativa sobre desfibril·ladors externs a Extremadura

Normativa sobre desfibril·ladors externs en la comunitat autònoma d'Extremadura, norma per al seu ús, formació i els espais cardioprotegits a Extremadura

Normativa de la comunitat autònoma d'Extremadura sobre la instal·lació i ús dels desfibril·ladors externs


La legislació per a l'ús de desfibril·ladors pel qual es regula el seu ús per personal no sanitari està regulat segons el Decret 10 / 2008 de 25 de gener de la comunitat autònoma d'Extremadura.
L'objectiu d'aquesta norma és regular els requisits per a la seva instal·lació i ús per personal no sanitari, requisits de formació del personal i requisits de formació de personal i de les entitats o empreses encarregades d'impartir aquesta formació, a més de les tasques d'inspecció, control i creació d'un registre, relatiu a l'ús del desfibril·lador.
Aquest decret, considera personal no sanitari totes aquelles persones que no estiguin en possessió del títol de Llicenciat en Medicina.


Requisits i obligacions per a la instal·lació o l'ús d'un desfibril·lador extern a Extremadura

Les entitats o empreses extremenyes que vulguin instal·lar o que disposin d'un DESA o desfibril·lador extern semi automàtic, per al seu ús per personal no sanitari, han de disposar d'un espai visible i senyalitzat per a la seva ubicació, tenir identificada la marca, model i número de sèrie del dispositiu de desfibril·lació, i estar autoritzades i inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari d'Extremadura. Han de garantir la conservació i manteniment del desfibril·lador, sent responsable el titular de l'empresa o entitat. Podrà fer ús dels desfibril·ladors aquell personal no sanitari amb la formació adequada, que estigui en possessió de l'autorització regulada pel present Decret i inscrit en el Registre relatiu a l'ús de desfibril·ladors externs per personal no sanitari d'Extremadura. Podrà fer ús dels DESA aquell personal no sanitari que tingui una autorització d'una altra comunitat autònoma, i que estigui inscrit al Registre abans esmentat.
Cada utilització d'un desfibril·lador extern comporta l'obligació de contactar amb el telèfon 112 i així activar la cadena de supervivència i l'elaboració d'un informe que es remetrà, en un termini màxim de 24 hores, al Servei d'Urgències i Emergències 112, juntament amb la informació de l'episodi registrat a la memòria interna del desfibril·lador.


Requisits per poder impartir formació sobre l'ús d'un desfibril·lador a la CCAA d'Extremadura

Les entitats o empreses que vulguin impartir formació relacionada amb el maneig del desfibril·lador extern per personal no sanitari hauran, estar en possessió d'autorització i estar inscrites en el Registre relatiu a l'ús de DESA per personal no sanitari de la comunitat autònoma d'Extremadura
El personal docent que imparteixi la formació ha de disposar d'acreditació o certificació com a instructor en suport vital bàsic o avançat.
Les entitats o empreses que imparteixin la formació per a l'ús de desfibril·ladors, després de la realització i superació de les proves d'avaluació corresponents, lliuraran la documentació d'aprofitament de la mateixa a l'Escola de Ciències de la Salut perquè aquesta escola emeti la certificació, que serà vàlida durant dos anys i als dos anys, s'haurà de realitzar un reciclatge.
La formació inicial serà d'una durada de 8 hores i haurà de ser impartida per un instructor acreditat per cada alumnes i hauran de realitzar un reciclatge dels alumnes cada dos anys amb una durada de 4 hores.

DESCARREGAR NORMATIVA que regula l'ús de desfibril·ladors externs automatitzats a Extremadura

Empresa especialitzada en la formació, instal·lació i manteniment de desfibril·ladors a Badajoz i Càceres

La nostra empresa ofereix serveis d'instal·lació i manteniment de desfibril·ladors externs, instal·lacions homologades segons la normativa catalana, servei de gestió integral per desfibril·ladors externs amb assessoria, instal·lació, formació, manteniment i reparació de desfibril·ladors per complir amb la norma de la comunitat autònoma.

A la província de Càceres oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Càceres ciutat, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Guadalupe, Trujillo, Coria i Alcántara, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs.

A la província de Badajoz oferim serveis de venda i instal·lació de desfibril·ladors externs a Badajoz ciutat, Mèrida, Don Benito, Herrera del Duc, Villafranca dels Fangs, Monesterio i Azuaga, Som una empresa de manteniment de desfibril·ladors i formació homologada sobre l'ús de desfibril·ladors externs.

amor
ha-ha
Wow
Trist
Enutjat

Imprimir Correu electrònic