fons de la diapositiva

FORMACIÓ

DESFIBRIL·LADORS

cursos i tallers homologats

fons de la diapositiva

PRIMERS

AUXILIS

CURSOS FORMACIÓ

Imatge

Cursos i formació homologada per a l'ús de desfibril·ladors

Curs per a l'ús de desfibril·ladors externs semi automàtics (DESA) i suport vital bàsic, curs bonificable fins al 100% per la Fundació Tripartita. Formació homologada a totes les comunitats autònomes i exigida per a l'ús del desfibril·lador en la pràctica totalitat d'elles.

Curs dirigit a professionals sanitaris, primers intervinents i població en general. Aquest curs està impartit per instructors i candidats a instructor de l'PNRCP. La durada i la metodologia segons la normativa de cada comunitat autònoma. Grups reduïts en tallers pràctics.

Cursos per a l'ús de desfibril·ladors externs i suport vital

Els nostres cursos i tallers sobre desfibril·ladors externs
Formació online i presencial

L'objectiu d'aquests cursos és aportar els coneixements i les destreses necessàries per poder realitzar una primera atenció de l'aturada cardíaca fins al moment de l'arribada dels equips sanitaris especialitzats. Aquesta formació és per aprendre a fer servir desfibril·ladors externs i realitzar el suport vital bàsic eficaçment.

Formació que salva vides - Cursos de primers auxilis

Formació en primers auxilis
Cursos online i presencials per a sanitaris

Els cursos de primers auxilis tenen com a objectiu formar personal sanitari o ciutadans sobre les nocions bàsiques relacionades amb els primers auxilis, així com instruir en les actuacions o tècniques bàsiques davant les principals situacions d'emergències sanitàries.